MPA西部彩虹班学员举办丰富多彩的课外联谊活动
来源: 时间:2012-03-30

 

2006级学员课外举行篮球比赛

 

 

MPA西部彩虹班学员举办班级活动

 

 

MPA西部彩虹班学员举办班级活动

 

 

2007级MPA西部彩虹班为“5.12”汶川大地震烛光祈福

 

 

东西同窗共读光阴的故事——2006级周末班、西部班联欢活动

 

 

MPA西部彩虹班举行联谊晚会