MPA西部彩虹班校友会
来源: 时间:2012-03-30

 

MPA西部彩虹班宁夏籍学员参加校友会换届工作

 

 

MPA西部彩虹云南籍同学参加2009年校友会年会

 

 

浙江大学召开省市MPA校友分会筹备会议

 

 

浙江大学召开2011年东西部校友工作会议

 

 

2010年浙江大学MPA校友工作会议代表合影

 

 

2010年浙江大学MPA校友工作会议在浙江大学召开